Белорусский язык

 

5 клас

Правапіс раздзяляльнага мяккага знака і апострафа

Правапіс У і Ў

Фанетыка

Слоўнікавыя дыктанты

 

6 клас

Прыметнік як часціна мовы

Лічэбнік

Марфалогія  і арфаграфія. Лічэбнік.

Прэзентацыя. Лічэбнік

Лічэбнік. Тэорыя

Лічэбнік. Апорная схема

Тэст 1 па тэме "Лічэбнік"

Тэст 2 па тэме “Лічэбнік”

Заданні. Лічэбнікі колькасныя і парадкавыя.

Тэст. Правапіс лічэбнікаў.

Скланенне колькасных лічэбнікаў.

Праверачная работа па тэме “Лічэбнік”

Лічэбнік. Тэорыя і практыка

Лічэбнік. Самастойная работа

Ліст заданняў. Колькасныя і парадкавыя лічэбнікі

Падагульненне па тэме “Лічэбнік”

 

7 клас

Тэст "Прыслоўе"

 

8 клас

Параўнальны зварот. Тэорыя

Зваротак. Заданні

Сказы з адасобленымі членамі і параўнальнымі зваротамі

Праверачная работ. Адасобленыя члены сказа.

Памылкі ў сказах з параўнальнымі зваротамі.

Пабочныя словы. Індывідуальны рабочы ліст па тэме.

Пабочныя канструкцыі.

Знакі прыпынку ў сказах з пабочнымі і ўстаўнымі канструкцыямі. Тэст.

Адасобленыя члены сказа

Адасобленыя члены сказа. Тэст.

Аднародныя члены

Аднасастаўныя сказы

Просты сказ

 

9 клас

Складаныя сказы з рознымі  відамі   сувязі

Коска і кропка з коскай у бяззлучнікавым складаным сказе

Коска і кропка з коскай у бяззлучнікавым складаным сказе прэзент.

Складаназалежныя сказы з некалькімі даданымі часткамі і знакі прыпынку ў іх

Складаназалежныя сказы

 

10 клас

Пытанні па змесце рамана “Каласы пад сярпом тваім”

Лічэбнік

Займеннік

Дзеяслоў

Дзеепрыметнік

Дзеепрыслоўе

Тэст тэме "Марфеміка"

Лексіка. Фразеалогія

Тэст. Марфалогія і правапіс

Тэставыя  заданні

11 клас

 Тэст па тэме "Арфаграфія"

 

 Літаратура

Дзяльба кабанчыка